วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ก้าวย่างสู่ความเป็น coach


นับจากวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ที่ตัดสินใจเข้าเรียนใน ICA หรือ International Coach Academy จนกระทั่งวันนี้เหลือสอบ อีก 2 ชั่วโมง ก็จะเรียนจบ ทั้งหมดนี้ได้ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนไปอย่างน้อย 200 ชั่วโมง เมื่อย้อนกลับไปมอง เราพบว่าได้เรียนรู้วิชาการ ทักษะ เทคนิคมากมายในการ coach แต่ที่สำคัญได้ค้นพบและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างมาก วิธีการคิดเปลี่ยนไป วิธีการมองตนเอง มองผู้คน มองโลกเปลี่ยนไป ทุกวันนี้ ยอมรับตนเองทั้งด้านดีและไม่ดี มองโลกในแง่บวกมากขึ้นกว่าเดิม ยอมรับในตัวผู้คน ความเป็นตัวตน ความคิด ความอ่านที่หลากหลาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รู้สึกถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตของตนเอง ยอมรับตัวเองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ขอย้อนกลับไปในห้องเรียน virtual ที่ ICA เราเรียนอะไรกันหรือ ถึงได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น วิชาที่เรียนไม่ได้แตกต่างจากโรงเรียนสอน coach ซึ่งมีมากมายหลายแห่งในโลกนี้ การเรียนการสอนเป็น teleclass ทั้งหมดส่วนใหญ่ใช้ skype โทรเข้าไปเรียนตามตารางเรียนที่ ICA กำหนดไว้ ชั่วโมงเรียนมีหมุนเวียนกันไป แต่ละคนสามารถเลือกเวลาที่เราสะดวกได้ ข้อดีของการเข้าเรียน คือเป็นการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบตัวเอง เตรียมตัวอ่านเนื้อหา เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ได้ฟังภาษาอังกฤษ ได้พูดบ้าง ซึ่งก็แล้วแต่ผู้เรียนจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ คนมาเรียนเป็น coach มืออาชีพเก่งๆมาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ก็มี มือใหม่หัดขับ มือระดับกลางๆ มีทุกแบบ ทุกสไตล์ สำหรับวิชาที่เรียนแบ่งออกเป็น
FC-100 Foundation of coaching เรียน 12 ชั่วโมง
PT-100 Power Tools เรียน 16 ชั่วโมง
AC-100 Advanced Coaching I เรียน 32 ชั่วโมง
AC-200 Advanced Coaching I เรียน 27 ชั่วโมง
BC-100 Business Building Coach เรียน 12 ชั่วโมง

นอกจากเรียนแล้วต้องฝึกปฏิบัติจริง ทำงานส่งด้วย สิ่งที่ต้องทำคือ
Comunity of Practice เป็นห้องเรียนแบบชุมชนการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่สนใจร่วมกัน CoP แบ่งออกไปตามกลุ่ม niche เช่น life coach, business coach, executive coach, diversity coach, spiritual coach, ฯลฯ ใครจะเข้าไปฝึกใน CoP ไหนก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

งานที่ใช้เวลามากที่สุด คือการฝึก coach จริงๆ โดยฝึกเป็น coachee ให้เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน coach ทั้งหมด 12 ชั่วโมง และต้องฝึก caoch เพื่อนๆ 3 คน (peer coaching) และ coach คนภายนอกอีก 2 คน (external coaching) ทั้งหมดต้องใช้เวลาอย่างน้อยคนละ 12 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมงหรือมากกว่า รวมทั้งสิ้นก็ 60 ชั่วโมง

สำหรับงานที่ต้องทำส่ง คือ ให้ออกแบบ coaching model, power tool ตามสไตล์การ coach และความสนใจ ความถนัดของแต่ละคน แล้วก็มีการสอบเป็นข้อเขียน (written exam) เป็นข้อสอบเปิดตำราทำ แล้วก็ทำ research paper ส่ง 1ชิ้น ความยาวประมาณ 2,000 คำ นอกจากนี้ ในระหว่างเรียนให้เขียน journal เพื่อบันทึกการเรียนรู้ระหว่างทาง โดยใช้ blog หรือวิธีการอื่นๆ ตามแต่ความถนัด

ที่สำคัญและตื่นเต้นมากๆ คือการ assessment ที่ทุกคนต้องผ่านคือ supervised caoch 12 ชั่วโมง ทาง ICA จะให้เราสอบการ coach 6 ครั้ง โดยใช้เวลา 15 นาที่ต่อครั้ง หรือเรียกว่า laser session เพื่อพัฒนาให้เรามี core competency ตามที่ ICF หรือ International Coach Federation กำหนด ในระหว่างนั้น จะมีการสอบปากเปล่า หรือ oral exam ด้วย นี่คือทั้งหมดของการเรียนเพื่อเป็น professional coach ของ ICA

เวลาที่ผ่านมา ช่างเป็นเวลาที่มีความสุข คุ้มค่า และได้เรียนรู้ชีวิตจริงๆ ย้อนกลับไปมองแล้ว แต่ละชั่วโมง แต่ละวันที่เรียน ถ้าเปิดใจให้กว้าง ค่อยๆเก็นเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนรู้ การรู้จักเพื่อนใหม่ทั่วโลก การ coach ที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับ coachee การแลกเปลี่ยนทัศนะต่อชีวิตและโลกร่วมกัน ได้ทำให้ตัวเราและเพื่อนๆสามารถดูแลตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเอง เปิดรับและแสวงหาความรู้ใหม่มาเติมเต็มความฝัน และมี passion ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาประสบความสำเร็จ และมีความสุข

นี่คงเป็นจุดที่สำคัญที่ได้เรียนจากชีวิตจริงๆของเพื่อน ลูกค้า และที่สำคัญได้ย้อนกลับมาเรียนรู้ภายในตนเอง พัฒนาตนเอง เพราะถ้า coach ยังดูแลตัวเองไม่ได้ ก็คงจะลำบากในการที่จะ coach ผู้อื่น ขอบคุณห้องเรียน ICA ผู้สอนทุกคน เพื่อนๆจากทุกมุมโลกที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับเพื่อนคนไทยทั้งหมด ทุกคนที่มีส่วนช่วยประคับประคองในฐานะ coach บ้าง mentor บ้าง และเป็น caochee บ้าง สนับสนุนการเรียน การใช้ภาอังกฤษ ให้งานทำระหว่างเรียน ให้กำลังใจ และอีกมากมาย รวมถึงครอบครัวที่อนุญาตให้เดินตามฝัน และเป็นกำลังใจ...

Link:
International Coach Academy: http://www.icoachacademy.com/
International Coach Federation: http://www.coachfederation.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น