วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Learn from within himself.

One cannot teach a man anything, One can only enable him to learn from within himself. Galileo.

วันหนึ่ง สมฤดีโทรมาปรึกษาเรื่องของชาติชาย ลูกน้องคนโปรด ได้ความว่าชาติชายทำงานระดับพนักงานในบริษัทมา 6 ปี เขาเป็นคนที่ทำงานดี เก่ง ฉลาด คิดเร็ว พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่ว ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ถือเป็นพนักงานแถวหน้า ด้วยความเก่งที่สะสมมาทำให้เขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนวันหนึ่งเขาได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้างาน ปัญหาของสมฤดี ที่ไม่ใช่ปัญหาของชาติชายก็เกิดขึ้น


สมฤดี เล่าว่าชาติชายใช้วิธีทำงานแบบเดียวกับตอนที่เขาเป็นพนักงาน เขาไม่ได้คิดถึงการถ่ายทอดความรู้และสอนงานให้ลูกทีม เขาไม่ได้มอบหมายงานและติดตามงาน เขาได้ใจลูกน้อง พากันไปทานข้าวอร่อยๆ เฮฮา พูดคุยสนุกสนาน แต่ทีมทำงานไม่เข้าเป้า ไม่ได้มาตรฐาน ลูกค้าต่อว่า ชาติชายเป็นคนที่มั่นใจในตนเองสูง ไม่สนใจความคิดของลูกค้า เขาคิดว่าทำถูกแล้ว ดีแล้ว สมฤดีได้รับแจ้งจากลูกค้าและป้อนข้อมูลย้อนกลับ สมฤดีได้พยายามโค้ช ซึ่งชาติชายก็รับฟังดีแต่ไม่แก้ไขปรับปรุง สมฤดีสรุปว่าเธอเสียพนักงานที่มีความสามารถไปหนึ่งคน และได้หัวหน้างานที่ไม่ถูกใจมาหนึ่งคน เธอควรจะทำอย่างไรดี? ทำไมชาติชายจึงไม่ให้โอกาสแก่ตนเอง?

หลายๆคน น่าจะพอคุ้นกับเรื่องราวของชาติชาย และ การที่เราจะโปรโมทคนนั้น มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องเตรียมการ คือการวางแผนพัฒนาพนักงาน (Individual Career Plan) เตรียมการเพื่อการขึ้นสู่ตำแหน่งให่ โดยหาความแตกต่าง (Gaps) ระหว่างคุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่งใหม่ และความสามารถที่พนักงานมีในปัจจุบัน แล้วพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการฝึกอบรมในห้องเรียน OJT มอบหมายงานพิเศษ งานโครงการ self study ฯลฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ตำแหน่งใหม่

เมื่อก้าวขึ้นตำแหน่งใหม่ก็อาจให้มีพี่เลี้ยง หรือโค้ช
  • การให้มีพี่เลี้ยง (Mentor) คอยแนะนำเมื่อก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ เพื่อให้คำแนะนำ ดูแลให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
  • การโค้ชโดยหัวหน้างาน หรือ Professional Coach เพื่อให้ชาติชายได้เปิดมุมมองใหม่ มุมมองของหัวหน้างาน ที่ต้องทำงานในอีกระดับ คือการบริหารงานและบริหารทีม ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

การที่ชาติชายมีโค้ช จะแก้ปัญหาต่างๆได้ แต่ชาติชายต้องให้โอกาสแก่ตนเอง เรียนรู้จากภายในตน เปิดใจกว้าง รับฟัง ปฏิบัติ และ ปรับตนเอง (Transform) ไปสู่การเป็นหัวหน้างานที่เยี่ยมยอด ชาติชายทำได้แน่ ถ้าเขาเปิดใจ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองเหมือนกับที่เขามีตลอดเวลาที่เป็นพนักงาน

การดูแลคนเก่งย่อมยากกว่า และท้าทายกว่า แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมฤดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ชาติชายได้ เขาจะเป็นผู้จัดการพันธ์ A ติดปีกบินได้สูงและไกลทีเดียว สมฤดีต้องคุยกับชาติชาย สื่อสาร รับฟัง และใช้คำถามที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ คำสำคัญที่สมฤดีกำลังมองหาเพื่อตนเองและทีม ก็คือ Inspirational Leadership การเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง ทีมงาน และองค์กร สร้างพลังงานเชิงบวกให้เกิดขึ้น ทำให้คนเปิดใจที่จะเรียนรู้ มองโลกด้วยมุมมองใหม่ๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น