วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ความแตกต่างระหว่าง Coach และ Consultant

ด้วยความที่เป็น "ที่ปรึกษา (Consultant)" ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาเกือบสิบห้าปี และใช้ชิวิตในการเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องดูแลงาน สอนงานน้องๆมากกว่า 20 ปี แถมยังเป็นวิทยากรเรื่องการสอนงาน (Job Instruction) มาเกือบ 10 ปี เรียกได้ว่าใช้มาหมดแล้ว คำว่า Coach, Consultant, Mentor, Buddy, Instructor แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคืออธิบายตัวเองให้ได้ว่าความเหมือนและความแตกต่าง ตลอดจนความเกี่ยวข้องกันของ Coach กับ Consultant คืออะไร

พูดกันตามความเข้าใจ คำว่า "Consultant" สามารถใช้ภาษาไทยว่า "ที่ปรึกษา" เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ที่ปรึกษาด้านระบบ HRIS

"ที่ปรึกษา" ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล ให้แนวทาง ข้อคิดเห็น (advice, information and recommendations) หรือแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตกลงไว้กับลูกค้า (solutions) เช่น พัฒนาระบบ HRIS หรือวางระบบ Balanced Scorecard เมื่อทำงานเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญา ที่ปรึกษาก็จะส่งมอบงานและถอนตัวออกไปจากองค์กร โดยทั่วไปที่ปรึกษาจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นอกเหนือจากข้อตกลง หรือเรื่องที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

แต่ในอาชีพ "โค้ช (Coach)" นั้นจะทำงานในภาพที่กว้างกว่า โค้ชจะสำรวจเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ จัดทำแผนงาน และทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหา ว่ากันว่า โค้ชไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจของลูกค้าเหมือนที่ปรึกษา แต่ลูกค้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert) ในธุรกิจของตน โค้ชและลูกค้าจะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญคำตอบ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นของลูกค้า ในกรณีที่โค้ชมีประสบการณ์ในงานนั้นๆมากก่อนถือว่าจะดีมาก จะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีผู้สนับสนุนที่ดี โค้ชไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนที่ปรึกษา แต่ต้องใช้กระบวนการ เครื่องมือ และมีวิธีการต่างๆ เช่น การถามคำถาม ที่จะทำให้ลูกค้าค้นพบคำตอบหรือค้นพบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับที่ปรึกษา "Knowledge is power" แต่สำหรับโค้ช "Application of knowledge is power"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น