วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Coach เพื่อเติมฝัน

เป็นกันบ้างมั้ย....พออายุมากขึ้น กลับพบว่ามีอะไรมากมายในชีวิตที่อยากทำมาตั้งนานแล้ว เป็นความใฝ่ฝันที่ติดค้างอยู่ในใจ คิดว่าจะทำดีมั้ย จะทำได้มั้ย ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร บางคนก็ตัดสินใจที่จะทำตามฝัน บางคนก็ละทิ้งความฝัน และ...หลายคนที่ได้อ่านหนังสือ The Last Lecture ของแรนดี เพาช์ แล้วก็ตัดสินใจทำความฝันให้เป็นจริง ผู้เขียน blog นี้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจและลงมือทำ

ความใฝ่ฝันของผู้เขียน คือ อยากเป็น coach

Blog นี้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของผู้เขียน เพื่อบอกเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางไปสู่อาชีพ coach

การเข้าเรียนที่ Internaltional Coach Academy หรือ ICA ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของคนที่ไม่เคยเรียนในห้องเรียน online ไม่คุ้นเคยกับ teleclass และต้องใช้แต่ภาษาอังกฤษ ชีวิตช่วงแรก...มีแต่เรื่องตื่นเต้น ต้องปรับตัวกับการเรียนและภาษา
การได้พบปะเพื่อนใหม่ทั่วโลกทาง virtual class เหมือนเข้าไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่ง มีคนที่ต่างประสบการณ์ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม อายุ และวัยก็แตกต่างกัน บางคนก็พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว บางคนก็เป็นภาษาที่สอง แต่ที่เหมือนกันคือ ทุกคนมุ่งมั่นที่จะเป็น coach ในการเรียนจึงเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฝึกฝน ความรู้สึกที่ได้รับคือห้องเรียนที่เรียกได้ว่าเป็น comfort zone สำหรับคนที่ใหม่ต่อการเรียนและพบอุปสรรคด้านภาษา จึงรู้สึกถึงความอบอุ่น กำลังใจ ความน่ารัก ช่วยเหลือ สนับสนุน และมีน้ำใจ
เพื่อนใหม่หลายคนคุยทาง skype ครั้งแรกก็ให้กำลังใจ พวกเขาบอกว่าอุปสรรคของการเรียนไม่ใช่เรื่องภาษา ไม่ใช่เรื่องเวลา หรือเรื่องใดๆ แต่..คือ ใจของเราเองที่บอกว่า เราทำไม่ได้ เราทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่น เราทำไม่ได้หรอก สารพัดสารพัน
พวกเขาบอกว่า ถ้าฝันนี้คือ truly dream คือเป้าหมายที่มาจากภายในของเรา คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วล่ะก็ เราต้องลุกขึ้นสู้...เพื่อเติมเต็มความฝัน1 ความคิดเห็น: